Měsíční

Andělské poselství měsíce září: NÁSLEDUJ SVÉ SRDCE, ZMATEK X ROZJASNĚNÍ.

Andělé nám vzkazují, že měsíc září bude pro nás na jedné straně měsícem rozchodů a ukončených dohod, na straně druhé měsícem nových dohod a začátků.

Nacházíme se v etapě, ve které se vše čistí, my, příroda, staré vzorce a minulost. Září je jedním z měsíců, kdy se většině z nás otevírají nové cesty, na které budeme moci vstoupit poté, co se rozhodneme uzavřít ty staré a jednou provždy opustíme minulost, ve které jsme se necítili svobodní a šťastní.

Andělské poselství měsíce srpen: UZNÁNÍ, UZDRAVENÍ nebo NEMOC, SEBELÍTOST, BEZNADĚJ?

Andělé nám vzkazují, že v srpnu můžeme v určitých chvílích propadnout beznaději a lítosti, jindy zase můžeme prožívat pocit maximálního štěstí.
Srpen se nám tak trochu projevuje jako SCHIZOFRENICKÝ.

Je to proto, že vrcholí již delší dobu probíhající celkové očištění, jak Matky Země, přírody, našich myslí, tak i našich těl. Jsme téměř na konci transformace, kdy se probouzíme ve věku Vodnáře. Dokončujeme staré zbytky toho, co jsme nezvládli a nyní jsme v období, kde se setkáváme s různými chorobami a nepříjemnými projevy svého těla. Někteří tyto projevy už delší dobu řeší a prožívají.

Andělské poselství měsíce červenec: VÍRA, DŮVĚRA V SEBE SAMA, KONTROLA A SEBEKONTROLA, ODPOČINEK, VDĚČNOST.

Andělé nám vzkazují, že bychom se v červenci měli věnovat především sami sobě, vědomě každý den vnímat své myšlenky a postoj, díky kterým bychom mohli mnohé pochopit a hlavně také využít pro svou další životní cestu. Červenec je tentokrát měsícem životní školy (ač jsou letní prázdniny), díky které se máme naučit na jedné straně přijmout a být vděční za vše, co jsme se doposud naučili a co jsme získali, na straně druhé využít tyto zkušenosti pro nový život a ne se stále vracet do minulosti.