Roční

Přechod z roku 2018 do roku 2019

Celý rok 2018 se nesl především v duchu vzájemných vztahů a vazeb. Rok 2019 se přesouvá spíše do profesních energií.
Abychom tomu správně rozuměli – všechno se vším souvisí a vše je vzájemně propojené. Mnoho z vás jistě řekne, že neřešili jen vztahy, že vlastně řešili i práci a možná i mnohem více oblastí, možná i všechny. Ano, vše se navzájem ovlivňuje a prolíná, vše je protkáno neustále se měnící a hybnou energií.
Proto je jasné, že průběžně budeme více nebo méně řešit to nebo to.
Ale ve své podstatě rok 2018 byl nesen především vzájemnými vazbami, které v tom všem vyčnívaly a měly zásadní vliv na vše ostatní. Vztahy totiž nevnímáme pouze jako vztahy s někým jiným, ale patří sem i vztah k sobě sama.

Přechod z roku 2017 do roku 2018

Rok 2017 byl v numerologii číslem 1. Číslo 1 ohlašuje nové začátky. Přesto, že mnozí z Vás nepocítili výrazné změny, odehrály se. Když někdy není něco vidět, neznamená to, že to neexistuje. Když máte pocit, že se ve skutečnosti nikam nehýbete, že vše kolem Vás stojí, pak to neznamená, že v energiích se cesty nevytvářejí. Naopak.
Rok 2017 je velmi významným rokem a skutečně novým začátkem. Určitě jste si všimli, jak se vše zrychlilo, jak vše běželo mnohdy neúprosně a nekompromisně. V tomto roce se urychlilo také vše, co nás vedlo k očištění, dočištění a uzdravení.

Obecně

Po sečtení číslic roku 2016 nám vyjde devítka a sečtením číslic nového roku 2017 vyjde jednička.
Ukončením roku 2016 končí devítiletá etapa a začíná nová od začátku.
To znamená, že číslo devět vyjadřuje konec v numerologické řadě, tedy zakončili jsme tuto etapu. Naopak jednička startuje a ohlašuje počátek. A nejen to.