Týdenní

Andělské poselství týdne: MINULOST, TADY A TEĎ, BUDOUCNOST.

Andělé nám vzkazují, že se v tomto týdnu máme zaměřit na očištění a odpoutání se od minulosti. Stojíme na prahu mezi minulostí a budoucností. Prahem je nyní – TADY A TEĎ.
„Myšlenkami minulými jsme vytvořili současnost. Myšlenkami současnými tvoříme svou budoucnost.“ Pierre Franckh

Andělské poselství týdne: SPRAVEDLNOST, OMEZENÍ, BÝT SAMA SEBOU.

Andělé nám vzkazují, nebo doslova nás vybízejí k tomu, abychom se v tomto týdnu zaměřili na to, kým opravdu jsme. Jakmile pochopíme, kdo jsme a co si přejeme, můžeme postupně navázat na vztahy, práce, koníčky, i ostatní oblasti, které jsou s námi v naprostém a dokonalém souladu.
Dokud budeme tím, kým nás chtějí mít ostatní, byť jsou to i naši blízcí lidé, nebudeme sami sebou, nebudeme se cítit šťastní a naplnění.

Andělské poselství týdne: PŘIJETÍ, POPÍRÁNÍ, ODPOVĚDNOST.

Andělé nám vzkazují, že bychom měli tento týden věnovat sami sobě, uvědomění si toho, co nás uvnitř stále ještě děsí nebo trápí, čemu každý den čelíme, čemu se v sobě nebo kolem sebe bráníme. Cestou je přijetí. Když přijmeme všechno to, čemu se stále bráníme, potom vzdáváme boj. Jde o to, že všechno, co nepřijmeme, nás poutá, trápí a drží na místě. Musíme čelit boji, bojujeme s tím a tím tomu dáváme výživu. Voj vyvolává boj.