Týdenní

HOJNOST A FINANČNÍ JISTOTA.

Stále doznívající energie minulého týdne v oblasti finanční a existenční jistoty. Stále platí, že ty jsi tím, kdo udává tón tvému úspěchu, spojenému s tvým přístupem. Záleží jen na tom, jak si v sobě vše nastavíš, ujasníš a naladíš. Pozor si dej na své dokumenty a smlouvy, ujisti se, že jsou všechny údaje a podmínky jednoznačně stanoveny, a že sis vědom všech daných informací všech zúčastněných stran. Období je také vhodné pro uzavírání nových smluv, tedy i ukončování těch starých a již pro tebe nevyhovujících.

NOVÝ ZROD, ZAČÁTEK. ODEVZDEJ SE SVÝM SNŮM.

Týden oplývá magickými energiemi, kdy se můžeš rozhodnout, co je a není pro tebe možné. Jen ty si volíš přístup k tomu, co prožíváš a co si přeješ. Proto věř svým přáním a snům a odevzdej se jim. Můžeš se otevřít všemu, co ti přináší naplnění. Jedinými překážkami jsou tvůj strach, nedůvěra a předsudky, domněnky „co když“ a „co kdyby“. Chceš-li něco udělat, neptej se na následky, nebo to nikdy neuděláš.

ZVOL ROZUMNÝ PŘÍSTUP A SNAŽ SE NAJÍT ŘEŠENÍ. OTÁZKY FINANCÍ A TVÉHO VLIVU.

Udělej si čas na lidi kolem sebe a zvol laskavý přístup, pokud se musíš vypořádat s nějakými problémy. Snaž se vše nahlížet ze všech stran, ne jen z té své. Vyslechni a přijmi řešení i toho druhého, není zde místa pro ego. Časem pochopíš proč se tak děje, i souhru všech současně nastavených okolností. Na druhé straně je možná rozumnější některé záležitosti nechat na později. Možná bude pro tebe lepší se stáhnout a být chvíli o samotě. Dopřej to i ostatním, nezlob se, když někdo odmítne tvou pozornost, protože každý někdy potřebuje být sám se sebou, aby si v sobě vše srovnal. Ujasni si také svůj postoj k finančním otázkám a penězům.