Andělské poselství týdne: PŘIJETÍ, POPÍRÁNÍ, ODPOVĚDNOST.

Andělé nám vzkazují, že bychom měli tento týden věnovat sami sobě, uvědomění si toho, co nás uvnitř stále ještě děsí nebo trápí, čemu každý den čelíme, čemu se v sobě nebo kolem sebe bráníme. Cestou je přijetí. Když přijmeme všechno to, čemu se stále bráníme, potom vzdáváme boj. Jde o to, že všechno, co nepřijmeme, nás poutá, trápí a drží na místě. Musíme čelit boji, bojujeme s tím a tím tomu dáváme výživu. Voj vyvolává boj.

Až teprve tehdy, kdy dané věci přijmeme tak, jak jsou, mohou a budou nás opouštět. 

Na jedné straně dokážeme přiznat jednou větou, co nám vadí, co nás trápí, jakmile to vyslovíme nahlas, hned se tomu bráníme a ujišťujeme se, že to tak vlastně není. Jenže první informace vyšla spontánně, ta druhá je analyzována rozumem.

Andělé nás žádají, abychom se otevřeli sami sobě, přijali se takoví, jací jsme s tím, co žijeme, protože jedině tak jim to můžeme předat s prosbou o vedení a uzdravení. Tyto energie budou doznívat až do listopadu, respektive, mohou mít odraz v listopadu, nebo můžeme v této době očekávat výrazné zlepšení, pokud to správně uchopíme.

Obzvláště se máme zaměřit na to, co nás pohání zpět a snaží se nás vracet, je čas jít dál, ne zpět. Možná nás stále někdo přesvědčuje, že se to konečně změní, někdo nás stále „ukecává“, abychom to ještě zkusili, vrátili se, nebo změnili své rozhodnutí odejít. Je ten nejlepší čas to ukončit, setřást tato pouta a jít dál, postavit se tím sami sobě tváří v tvář a přiznat si konečně, jak se věci mají. Toto se týká různých oblastí, profesních i osobních.

Andělé nás v tom podpoří, povedou nás a pomohou nám se smutkem, který z toho může vzejít. Všechno zvládneme, každá uzavřená etapa přinese smutek, ale před sebou máme o to větší možnosti, příležitosti, inspiraci a naději, každý nový začátek je novou nadějí a může být i radostí, záleží na nás, jak se rozhodneme.

 

Kéž Vás andělé provázejí.

 

Poslání a ponaučení duše pro tento týden:
„POSTAV SE TVÁŘÍ V TVÁŘ SVÉMU STÍNU“
Posláním tvé duše je rozpoznat své stinné stránky a převzít zodpovědnost za bolest a utrpení, které je uvaleno na tebe i na ostatní. Je zde tvoje Vyšší já, které ti zabrání v tom, abys svůj stín nepopíral/a, a které ti pomůže mu čelit. Ať už na sebe bere podobu sobectví, žárlivosti, agrese, týrání, podezřívavosti, necitlivosti či manipulace, tvůj stín působí ve tvém životě rozvrat.

Ponaučení tvé duše: Přijmi svůj stín se soucitem jako potlačené dítě v tobě a uvědom si, že se musíš léčit. Neskrývej se a neospravedlňuj své sebestředné jednání. Promiň sama sobě, že jsi dal/a najevo svůj strach namísto, aby se projevila moudrost tvého Vyššího já. Zabraň svému stínu v tom, aby dále ujídal z tvého života.

Karty „Ponaučení a poslání duše“ – Sonia Choquette

  

S láskou Hanka

Osobní výklad karet, kompletní rozbor vztahů, terapie SRT, očištění duší i domů atd. ZDE :-)

Přejete-li si ZDARMA posílat pravidelná poselství na každý týden, měsíc a rok na Váš e-mail NAPIŠTE MI ZDE:-)

 

Ve spolupráci s časopisem VE HVĚZDÁCH (tištěná verze), ve kterém nyní najdete můj další článek na téma ŽENY versus MUŽI,  připravuji ANDĚLSKÝ SERIÁL. Tyto články budu tvořit tak, abyste se dozvěděli co možná nejvíce informací z andělské říše :-) Už nyní doporučuji zajistit si předplatné na tištěná čísla, jelikož v internetovém podání se tyto články neobjevují.

Předplatné si můžete zajistit zde: Předplatné Ve hvězdách - 2020

Případně napište mě a já to zajistím s redakcí :-)
V tomto případě mi napište jméno a adresu, kam to budou zasílat a mě na účet 240 korun. Číslo účtu: 2001035693/2010 a VS 101010
Děkuji :-)