Jak pracuji

Ke své práci využívám rad a poselství andělských pomocníků, přírodních a vesmírných zákonitostí, psychologie a svého vnitřního vedení.

V podstatě mě naučili nejvíce koně. Jezdívala jsem ke koním pravidelně, dnes už méně. U koní jsem rozvinula svou intuici a dá se říci, že jsem s nimi prožívala zázraky a také s nimi pracovala telepaticky a přenosem energií. Pracovala jsem nejvíce s koňmi psychicky nemocnými, kterým bylo mnohdy až neuvěřitelným brutálním způsobem ublíženo. Napojovala jsem se na jejich vibrace a komunikovala s nimi. Já je léčila a oni mi na oplátku předávali bohatství, které mi dnes mnohdy velmi pomáhá při práci s lidmi.

Často se setkávám s tím, že občas pracuji i s domácími zvířecími mazlíky mých klientů. Toto jen na úvod.

Používám andělské vykládací karty od Doreen Virtue. Kombinuji různé typy těchto karet, což mi pomáhá najít ty správné souvislosti. Některé z nich jsou přímo tematické, jiné jsou k zobrazení různých informací. S andělskými kartami pracuji především pro jejich radost, lásku a optimismus. Většina těch, kterým karty vykládám, říkají, že jsou tyto karty pozitivní a ptají se, zda jsou jenom pozitivní. Je zvláštní, jak každý už předem počítá automaticky s tím negativním a jakmile je něco také pozitivního, už to působí podezřele.

Pokud přijde někdo na karty, obvykle ho něco trápí. Přesto jsou mé karty pozitivní, jak je to možné? Především je to proto, že ty karty nejen, že odkryjí zdroj daného problému, ale zároveň, a to je to pozitivní, nacházejí okamžité řešení tohoto problému. Jsou lidé, kteří přijdou a řeknou:

"Tak vyřešte můj problém." :-)

Víte, já neřeším problémy druhých, já ten problém s pomocí andělských pomocníků odkryji a ukážu cestu, jak ho řešit. Řešení ovšem zůstává na majiteli tohoto problému.

Mnoho lidí si představuje, že výklad karet je výklad budoucnosti, říkají, já se bojím, co se dozvím. Ve skutečnosti se tito lidé bojí sama sebe. Tak jednoznačné a přesné to zdaleka není. Karty sice mohou odhalit určité dané věci, ale neznamená to, že Vám nalajnují budoucnost.

Já s kartami pracuji svým způsobem, nebo spíše způsobem, jak to momentálně cítím a vnímám. Dostávám informace od andělů a ty předávám dál. Pomocí karet hledáme zdroj problému, to, jak se daná situace vyvíjí, může vyvíjet a co by bylo dobré udělat, nebo jaký postoj k dané otázce nastavit. Častokrát se dotazovaný moc nového nedozví, většinou už to, co říkám intuitivně cítí nebo ví. Někdy je výklad karet jakýmsi razítkem, potvrzením, když je potřeba se rozhodnout, nebo když se děje něco, co je potřeba ujasnit nebo pojmenovat. Karty lze vyložit na jakoukoli otázku.

03

Někdy se dotazovaný neumí správně zeptat, nebo neví, jak otázku položit, tak ji většinou společně vytvoříme. Mé karty také reagují na myšlenky, takže když dá dotyčný otázku, ale myšlenky zaměří někam jinam, pak karty odpovídají na energii myšlenky, proto je dobré položit otázku a myslet na ni po dobu výkladu na danou otázku. Samozřejmě jsou otázky a situace, kdy klient potřebuje vědět zhruba období, kdy co nastane.

Energie mých karet je obvykle tady a teď. Je to proto, že včera ani zítra nemáme. Navíc, zítřek ovlivňujeme teďkem, jak já říkávám:-) Například: Dotyčný je sám a ptá se na novou lásku. Ale není na ni připravený. Pak mu karty poradí, jak se na nového partnera připravit, co je potřeba udělat nebo změnit. V tomto případě může nová láska přijít za týden, nebo také za rok, ale přijde v momentě, kdy klient zvládne na sobě zapracovat a pro novou lásku se připravit. A to může zvládnout za týden, za měsíc, za rok... Ano, každý z nás si sami mnoho věcí sami ovlivňujeme a je jen na nás, co a kdy přijde. To je právě o tom, něco se sebou udělat, pracovat na sobě a na svém životě. A jelikož zde už přichází i pomoc a ochrana vesmíru, pak můžeme stoprocentně věřit tomu, že k nám přijde to, co má v ten správný čas.

Mám jakýsi systém výkladu karet. Nejprve dělám obecný výklad (to pomáhá v případě, že zpočátku hned klient neví, jak a na co se má ptát). Ten obvykle odkryje určité věci, na které se už potom můžeme tázat konkrétně. Pak pracuji s otázkami tázajícího. Nakonec ještě dělám výklad - poselství nebes, co chtějí tázajícímu sdělit. K tomu pak doplním i můj pohled na dané situace. Při mých výkladech se běžně setkávám s tím, že se objeví nějaké bloky, ať už z minulého života, nebo minulosti současného života. Pak se na tuto oblast zaměříme a hledáme řešení a léčení.

Zablokovaných lidí je spousta, skoro každý má nějaký blok a obvykle ne jeden. Bloky vznikají i z naprostých maličkostí, které by člověka ani nenapadly, že by mohly mít zásadní vliv na určitou oblast v našem životě, ale je to tak. Je tedy zřejmé, že obvykle výklad, aby byl opravdu užitečný a co nejvíce efektivní, zabere nejméně dvě hodiny, někdy i více. Nejúžasnější na mých výkladech je to, jak se energie mých klientů během výkladů mění. Přijdou smutní, zklamaní, zmatení a najednou začnou zářit, pochopí, že nic není ztraceno, že je naděje, a že lze vše zvládnout tak, aby přišel vnitřní klid. Důležitý je pro mě také respekt, úcta, důvěra a diskrétnost. Při výkladu karet se často dotýkám dna duše tázajícího klienta. Diskrétnost je tedy pro mne samozřejmostí. Pokud ve mě vloží můj klient důvěru, není možné ho zklamat.

Ptáme-li se na nějakou další osobu, může se stát, že některé věci prostě karty neřeknou a je to proto, že by si dotyčný nepřál, abychom se na něj ptali. Pak je nutné toto respektovat. Pravidlem zde je, že pokud kdokoli dostane odpověď na jakoukoli otázku, vždy je důležitá i jeho vlastní vůle. Proto je možné a jisté, že může leccos sám ovlivnit a změnit. Například, když karty ukáží nějaké varování, nemusí přijít, protože je dotyčnému povoleno danou situaci ovlivnit nebo změnit.

Na druhou stranu, není-li nějaká otázka zodpovězena, pak je zde zásah Vyšší moci a dotyčný nemá povoleno situaci ovlivnit nebo změnit a proto nesmí dostat odpověď nebo pro odpověď není ta správná chvíle. Kromě výkladů karet také pracuji s různými energiemi různými způsoby. Toto je velmi individuální podle dané situace.

Stejně tak záleží na tom, co klient potřebuje, na co je nutné se mimo výklad karet zaměřit. Jde o různé terapie, meditace, odblokování, čištění negativních energií a tak dále. Vždy se snažím pracovat podle svých pocitů a intuice a samozřejmě je důležité používat správné psychologické postupy, stejně tak jako je důležité se zaměřit na to, co daná situace přímo vyžaduje. Lidská duše je velmi křehká, ale zároveň má obrovskou sílu.

Díky komunikaci s elementárními pomocníky, kteří mě vždy při mé práci vedou, můžeme velmi citlivě s klientem léčit potřebné potíže. Vždy se snažím držet se tempa svého klienta a naslouchám tomu, jak dalece se na co můžeme momentálně zaměřit.

Ráda bych zde nakonec poděkovala všem, kteří ve mě vkládají svou důvěru a dovolí mi, abych s nimi pracovala. Jsem vděčná svým klientům, jelikož mě toto mé poslání naplňuje a dělá obrovskou radost.

Díky Vám, moji klienti, se stále učím, vyvíjím a jsem za to nesmírně vděčná. Děkuji Vám, že jste. Děkuji za to, kdo jste. Děkuji, že se ke mě stále vracíte. Děkuji, že máme možnost společně nacházet radost a naději ve Vašem životě. 

S úctou a láskou Hanka

 

Můj velký vzor, inspirace a člověk, ke kterému chovám hlubokou úctu a lásku - Květuška Fialová. (Můj splněný sen - poznala jsem ji osobně a vždy mi patronovala moje dítě, akci pro podporu útulků, která funguje dodnes díky velmi schopným a šikovným lidem "SEN ZVÍŘAT").

 

02

 

 

omne

O mně

Zde se dozvíte o mně a mém poslání, jak pracuji a jak moje činnost vznikla.

andelske

Kontakt

Kde a jak mě najdete a mé pole působnosti.

zmen zivot

Reference

Zkušenosti mých klientů, se kterými pracuji nebo jsem pracovala.

andleske poselstvi

www.astrovíkend.cz

Esoterické veletrhy "Dny tajemna a zdraví - ASTROVÍKEND" v ČR.