ZKOUMEJ SVÉ MOŽNOSTI

Tvrdě jsi pracoval/a na zlepšení své současné situace a nyní je na čase, aby ses poohlédl/a po možných alternativách. Tvoje přizpůsobivost a schopnost vše zvládat je obdivuhodná. Archanděl Michael Ti však připomíná, že je důležité být k sobě upřímný/á a opravdový/á za všech okolností. Nemusíš dělat žádné kompromisy, neboť Michael Tě ujišťuje, že Tvoje požadavky budou splněny vlídným a láskyplným způsobem.

 

Možné konkrétní významy:
* aktualizuj svůj životopis a hledej si zaměstnání
* věz, že nezůstaneš sám/sama, pokud opustíš nezdravý vztah
* najdi jiné způsoby, jak vyřešit stávající situaci
* důkladně zkoumej své možnosti
* změň odborníka, k němuž chodíš (lékaře, terapeuta, právníka atd.)
* vytvářej si v představách nejrůznější možnosti
* pamatuj, že všechno je možné!

 

Modlitba: "Milý Bože, děkuji Ti za Tvoji moudrost a lásku, děkuji, že mi pomáháš vidět, pochopit a zhodnotit všechny moje možnosti. Prosím, veď mě tou nejlepší cestou ke zdraví, štěstí a smyslu mého života."