NA TVÉ DĚTI DOHLÍŽEJÍ ANDĚLÉ

Archanděl Michael chce, abys věděl/a, že dává zvláštní pozor na Tvoje děti. Pomáhá jim, aby byly v bezpečí, rozvíjely své duchovní dary a objevovaly a následovaly své Boží poslání. Archanděl Michael také zajišťuje, aby kamarádi Tvých dětí byli důvěryhodní a měli na ně dobrý vliv.

 

Možné konkrétní významy:
* součástí Tvého životního úkolu jsou děti
* máš zaručeno, že těhotenství i porod proběhnou bez komplikací
* adopce dítěte bude úspěšná
* pobývej s indigovými a křišťálovými dětmi
* pečuj o své vnitřné dítě tím, že si bude hrát a bavit se
* dítě v nebi je šťastné a posílá Ti pozdrav
* Tvoje děti jsou v pořádku
* přenech starosti o své děti Bohu a andělům

 

Modlitba: "Strážní andělé mých dětí (narozených i nenarozených), děkuji Vám, že hlídáte mé děti a staráte se o jejich bezpečí i štěstí. Prosím, ukazujte mi cestu, abych poznal/a, jak být dobrým rodičem a vzorem pro děti své i druhých."