PŘÍZNIVÝ VÝSLEDEK

Záležitost, která Tě znepokojovala, se čestně a spravedlivě vyřešila a Ty (včetně ostatních, kterých se týká) budeš spokojený/á s jejím výsledkem. Nebeská prozřetelnost vytvořila plán, který přesahuje možnosti lidského chápání. V tuto chvíli možná ještě nevidíš řešení, ale věř, že už je tady. Jsi veden/a k tomu, abys své obavy nebo zlost předal/a archandělovi Michaelovi, neboť není důvod se tím zatěžovat. Čím volněji necháš věci plynout a dovolíš Bohu, aby se o ně postaral, tím rychleji se projeví příznivý výsledek.

 

Možné konkrétní významy:
* právní záležitost se vyřeší ve Tvůj prospěch
* Tvůj nový vztah bude mít dlouhé trvání
* získáš zaměstnání, které si přeješ
* přijdou peníze
* dostaví se uzdravení

 

Modlitba: "Děkuji Ti za nádherné vyústění této situace, které je dokonalé a spravedlivé pro všechny zúčastněné. Děkuji Ti, archanděli Michaeli, že mi pomáháš věřit a důvěřovat."