JSI STŘEŽENÝ/Á A CHRÁNĚNÝ/Á

Archanděl Michael Tě chrání v této situaci, stejně jako v jiných oblastech Tvého života. Spolu s archandělem tvoříš tým: Ty se řídíš radami, které Ti on dává prostřednictvím Tvé intuice.
Tuto kartu sis zřejmě vytáhl/a proto, že procházíš zásadní změnou ve svém životě a cítíš se zranitelný/á. Karta Ti proto chce připomenout, že Michael nad Tebou stále bdí.
Tato karta Tě také nabádá k tomu, abys přestal/a zaujímat obranný postoj ve vztahu k lidem i andělům. Otevři své srdce dávání a přijímání lásky, abys mohl/a začít důvěrné přátelství, po kterém tak toužíš. Ve vztahu k ostatním buď opravdový/á a poděl se s anděly o své pocity. To umožní ostatním, aby Tě poznali, pomáhali Ti, milovali Tě a měli Tě rádi právě takového/takovou, jaký/á jsi.

 

Možné konkrétní významy:
* Tvoje finanční potřeby budou naplněny
* právní záležitost pro Tebe skončí se šťastným výsledkem
* můžeš klidně spát - Tvůj domov je střežen
* Tvoje děti jsou pod ochranou a v bezpečí
* ti, které miluješ, jsou ve společnosti andělů na nebesích

 

Modlitba: "Děkuji Ti, že poskytuješ ochranu mně i těm, které miluji, a zajišťuješ naše bezpečí i naplňování našich potřeb. Přijímám Tvoji podporu s vděčností a ochotou a vím, že je pro mě i pro ostatní správné přijímat nebeskou pomoc."