ODPUSŤ SI: NEUDĚLAL JSI NIC ŠPATNĚ

Acrhanděl Michael vidí, že do štěstí, které hledáš, se vkrádá pocit viny. Obviňuješ se za něco z minulosti, ale je na čase to opustit - zejména proto, že sebeobviňování je neproduktivní a nezdravé. Popravdě řečeno, neudělal/a jsi špatně vůbec nic. Udělal/a jsi v danou chvíli to nejlepší, cos udělat mohl/a.

 

Možné konkrétní významy:
* smýšlej a mluv o sobě s láskou
* přestaň už přemítat o minulosti
* pošli požehnání těm, na které máš zlost, abys tím vyléčil/a sama sebe i danou situaci
* uvědom si, že nemůžeš kontrolovat pocity a reakce druhých
* přidej se k podpůrné skupině lidí, kteří mají daný podobný problém

 

Modlitba: "Prosím Tě, pomoz mi, abych se přestal/a obviňovat a abych si odpustil/a. Pomoz mi zbavit se veškeré jedovaté zloby nebo pocitu strachu vůči ostatním. Děkuji Ti, archanděli Michaeli, že mi umožňuješ, abych se cítil/a pevně ukotvený/á v sobě samé(m) a kolem sebe cítil/a mír."