OSOBA, NA KTEROU SE PTÁŠ JE DŮVĚRYHODNÁ

Tato karta má pro Tebe být ujištěním, že se můžeš spolehnout na osobu, která má co dočinění s danou situací (a k tomu patří také důvěra v sebe sama). Každý někdy chybuje nebo jedná egoisticky, ale ve své podstatě je osoba, na kterou myslíš, spolehlivá. Tomuto člověku nejsi lhostejný/á a podle toho bude také láskyplně jednat.
Archanděl Michael Tě žádá, abys od této osoby neočekával/a dokonalost, neboť tím vytváříš přílišný tlak na Váš vzájemný vztah. Namísto toho vnímej a chovej se k ní tak, jak bys chtěl/a, aby se ona chovala k Tobě - s láskou a soucitem.

 

Možné konkrétní významy:

* Tvůj názor je oprávněný a důvěryhodný
* osoba, kterou jsi právě potkal/a, se stane Tvou novou láskou
* věř tomu, co zmíněná osoba říká, i když se Ti to neposlouchá právě dobře
* tento člověk se stane Tvým dobrým obchodním partnerem
* přestaň obviňovat druhé a přenech zlobu a neschopnost odpouštět andělům, aby Tě z toho mohli vyléčit

 

Modlitba: "Děkuji Ti, že mi dodáváš důvěru, abych mohl/a více otevřít své srdce ve vztahu k ostatním. Jsem vděčný/á za Tvou ochranu, která zajišťuje, že do mého života vstupují jen důvěryhodní lidé."