PŘESTAŇ MÍT STRACH... HNED TEĎ

Archanděl Michael říká, že strach je to jediné, co Ti brání ve štěstí a Tvých plánech. Chce Ti ukázat, jak se zbavit veškerých starostí a obav, aby ses mohl/a cítit v bezpečí. Tato karta ukazuje, že jsi připraven/a zbavit se snahy mít vše pod kontrolou a uvěřit, že všechno nakonec dopadne výborně.

 

Možné konkrétní významy:
* jdeš správným směrem
* zasloužíš si jen to dobré (stejně jako všichni ostatní)
* dovol sám/a sobě přijímat lásku, pomoc a hojnost
* jsi hoden/hodna lásky

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, pomoz mi, prosím, cítit se v bezpečí a mít pocit, že si zasloužím Tvé vedení. Děkuji Ti, že mě zbavuješ temných, nezdravých a egoistických myšlenek i pocitů."