Jelikož už se nějakou dobu zabývám svým životním posláním, ve kterém jsem se našla, a díky kterému se mi výrazně změnil celý můj život, nemohu toto téma nechat jen tak bez povšimnutí.

Životním posláním je vlastně dar, se kterým se obvykle narodíme. Mít možnost vykonávat činnost, aktivitu nebo práci, která nás naplňuje, nosí nám radost a je ku prospěchu nám a ostatním, je v podstatě životní poslání.


Životní poslání může plnit například lékař, který je kapacitou ve svém oboru, a velmi laskavě a dobře léčí své pacienty, řidič autobusu, který bezpečně téměř celý profesní život převáží lidi z místa na místo bez nehod, může to být prodavačka v obchodě, která umí zákazníkovi naplnit jeho potřeby, je to jednoduše jakákoliv činnost, která nám jde z celého srdce, milujeme ji a obvykle bývá naším smyslem života.
S tímto darem se narodíme každý, bohužel ne vždy máme možnost jej nalézt, rozvíjet se v něm a být v něm podporován od jeho objevení nebo projevení.

 

Často se stává, že rodiče neakceptují výrazný zájem svých dětí, protože si přejí z nich mít úplně někoho jiného. Například dítě si přeje rozdávat radost hudbou, ale rodiče to vidí jinak a chtějí z něj mít například lékaře, právníka, na tom už nezáleží a tak ho od jeho radosti převádějí na jinou dráhu, která nakonec tohoto člověka vůbec nenaplňuje.
V podstatě je toto způsob, jak utlumit osobnost a vůli daného jedince a připravit svět o jeho možnosti a talent.
Pak jsou rodiče, kteří podporují své děti v tom, co je baví, co si zvolí, a tím jim ukazují, že mají právo a možnost směrovat se za svými cíly a nezáleží na tom, jak dlouho u nich zůstanou, nebo zda je dovedou k jiným přednostem.
A je zde ještě další možnost, že se dítě neumí zatím rozhodnout, co ho vlastně baví a láká, proměňuje se a hledá, u ničeho dlouho nevydrží a trvá mu mnoho let, než nějaký svůj životní směr najde, pokud se k němu vůbec propracuje.

Při svém životním poslání pracuii s mnoha lidmi, kteří řeší finanční a pracovní oblast, jelikož tyto dvě oblasti spolu souvisí. Ono vlastně všechno se vším souvisí.
Je mnoho lidí, kteří pracují, práce je netěší, ničí jim i ostatní oblasti života, v podstatě jim ani nepřináší finanční uspokojení a tito lidé bývají často unavení, nešťastní, podráždění, ukřivdění a smutní. Přitom každý v sobě nosí dary, o kterých neví a zároveň ani nemá možnost je objevit díky všedním starostem o živobytí.
Pak jsou ti, kteří vedle této práce mají "koníček", například fotografování, psaní, aktivity kolem pomoci lidem, zvířatům, baví je například létání, kreslení, hudba jakýmkoli způsobem a mohli bychom jmenovat bezpočet dalších aktivit a je mnoho takových koníčků. I ten kůň může být koníčkem.

V této chvíli máme dvě možnosti, dvě cesty.
Buď budeme pracovat a vydělávat na tento koníček, trávit v něm trochu volného času, co nám zbývá, kalkulovat ve finančních možnostech, které jsou k dispozici a počítat, co si kde můžeme dovolit pořídit. Takový člověk je naplněný pouze částečně.
Pak je druhý směr, hledání cesty k tomu, abychom daný koníček využili k tomu, aby byl nejen naší činností přinášející vnitřní naplnění, ale aby přinášel také finanční hojnost. Takto je možné dojít k naprostému naplnění ve všech oblastech a na všech úrovních a k plnění životního poslání s radostí, láskou a úctou.

Všechno, co děláme s láskou, ze srdce, co nám vytváří radost, je možné využít i pro finanční hojnost. Dostali jsme tak možnost začít se rozvíjet a pracovat na sobě a svém životě skrze tento "koníček" a tím začít plnit své poslání a proměnit náš život v radost a hojnost.
Můžeme jej totiž rozvíjet a učit se a dělit se s ostatními tak, aby tato činnost byla ku prospěchu nám i všem ostatním.
Takže je na každém z nás, jak se k tomuto daru - životnímu poslání postavíme a jak pochopíme smysl toho, že nám naše poslání může přinášet naplnění na všech úrovních a po všech stránkách.

 

Přeji Vám, abyste každý došel ke svým snům a přáním, jelikož ty bývají součástí vašeho životního poslání.

 

Doporučuji články:

Neuctivé jednání s pozemskými anděly  Zdroj: Svobodná duše

Poslání-dar-peníze  Zdroj: Andělská paní

 

S láskou Hanka