Poslání archanděla Natanaela, jak a kdy s ním pracovat

Duchovní dárky, kontakt s anděly a mistry, vize, uskutečnění Boží vůle, víra, zázraky, spontánní vyléčení, pravda, kosmické osvícení, služba, odevzdání se, odložit duchovní strach, odevzdat se duchovnímu vedení.

Hovoří archanděl Natanael

Já, Natanael, rozpínám do široka svá křídla, abych Vám dával uzdravení, moudrost a zážitek Boží přítomnosti. Já jsem archanděl, jenž připravuje kosmický zrod, který bude proveden archandělem Sandalfonem.
Boží Světlo, jež skrze mně přichází, má vysokou frekvenci a je pevně svázáno. Moje Přítomnost proto může účinkovat drasticky a způsobit hlubokou léčebnou krizi. Je nutná velká touha po Otci-Matce-Bohu, abyste se se mnou dostali do kontaktu. Přivádím Vás na pravou cestu osvícení a otevírám Vás novým možnostem Ducha a srdce. Já jsem téměř cílem. Moje požehnání všemu.

 

Pomocná afirmace:

Tady není odděleno od jinde, nebe a Země jsou jednotou.
Vstupuji do Božích prostor ve svém nitru,
do prostor plných Světla.