Poslání archanděla Anaela, jak a kdy s ním pracovat

Kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, Boží spravedlnost, zničení pro nový začátek.

Hovoří archanděl Anael

Slyš, já jsem Anael. Já jsem Boží oštěp a štít. Vztahuji nižší lidské pudy do světelných úrovní bytí. Agrese ustoupí jemnosti a pýcha ustoupí pokoře. Až vzejde slunce Tvého srdce, potečou k Tobě odvaha a rozhodné jednání. Tvé vědomí je barometrem Světla. Moje energie Tě zasáhne takovou měrou, jak velkou potřebu ukáže stupnice Tvého vývojového stupně.
Přináším mír těm, kteří neodporují mé energii. Přijmout křest ohněm vyžaduje odvahu očištěného vědomí. Přirozenost Tvého ega mi není cizí, je pouze bouří na povrchu rozpínajícího se slunce.
Přináším vyrovnání a spravedlnost. Není možné překročit nebeský práh, pokud odmítnu přístup. Světelný paprsek, který je skrze mne řízen, tvoří nové planety a umožňuje zrod hvězd. A tak to je. Anael.

 

Pomocná afirmace:

Otevírám se duchovní cestě očisty, získávám křest ohněm
a stávám se svým vyšším mistrovským bytím.
Pravda je mou ochranou.
Vesmír má pro mne připraveno vše,
co k životu potřebuji.