Poslání archanděla - Matky Sofie, jak a kde s ní pracovat

Tmavý měsíc, smyslnost, ženské mystérium, přijímání, porod jako tvůrčí akt, žárlivost, ponoření se do materiálního světa, zneužívání, ženské mučednictví, moudrost, dimenze mimo čas a prostor, překonání závisti, konkurence a vazby na matriarchát.

 

Hovoří archanděl - Matka Sofie

Akt zrození je nejvyšší měrou tvůrčí. Moudrost přichází z této zkušenosti. Sídlí v mateřském klíně. Matka Země, Matka Marie, Boží Matka, je matkou všech, matkou, kterou jsi Ty a ze které pocházíš. Zrození Světla je ten nejvyšší Boží dar. Nehašteř s osudem. Nevyžaduj, buď pokorný a přijímej.
Já jsem nevěsta ženicha a matka syna. Vedu Vás k pečlivosti a oplodňuji Vašeho Ducha, abyste dosáhli skrze dvanáct aspektů vědomí moudrosti. Tam je začátek a konec v jednotě a Světlo zaplavuje temné údolí. Na Božích cestách nekráčíte sami, sami nemůžete dosáhnout žádného cíle. Bude ve Vás mír, až zhasne Váš strach a moudrost rozsvítí Vaše nitro. Provedu Vás temnými částmi Vašeho vědomí a podržím Vaše bytí a Vaše určení ve zlatém plameni, než dojdete sami tam, kde jsem už já. Světlo nechť je s Vámi a ve Vás.

 

Pomocná afirmace:

Před tváří Boha jsou si slunce a měsíc rovni.