Poslání archanděla Chamuela, jak a kde s ním pracovat

Milovaní a blízcí, láska, duchovní partner, vnitřní mír, změna povolání, kariéra, důvěra, naděje, radost, vztahy, vnitřní dítě, kreativita, bezpečí, radost ze života.

Chamuelova aura je světle zelená, jako jarní list v ranním světle. Chcete-li se přiblížit Chamuelově láskyplné energii, noste na sobě nebo při sobě zelený fluorit.
Když se chcete cítit soustředěnější, klidnější a vyrovnanější, zavolejte Chamuela. Je andělem osobního a celosvětového míru. Je velmi hodný, milující a laskavý a při práci s ním vás zaplaví příjemný pocit vzrušení. Vězte, že Chamuel vidí vaše opravdové kvality a bezvýhradně vás miluje.
Chamuelovo jméno znamená "Ten, který vidí Boha". Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání!

 

Hovoří archanděl Chamuel

Pomáhám Vám ve vztahu s Vaším duchovním partnerem.
Láska je právě teď ve Vás i kolem Vás. Nemusíte ji hledat. Svými láskyplnými myšlenkami a laskavými skutky totiž přivoláváte do svého života lásku a ona se zrcadlí ve všech jeho aspektech. Přivolejte mě, abych vedl Vaše činy a přilákal do Vašeho života milostný vztah. Probírejte se mnou svůj milostný život. Pomohu Vám zamilovat se do Vašeho života, pomohu Vám s uzdravením a vytvářením nádherných vztahů.
Vnitřní mír Vám přinese uvědomění, že skutečná je jen Láska. Nezapomínejte na to.
Pohlédněte pod povrch dané situace a objevte skrytou pravdu. Vyvoláte jednání a řešení plné lásky. I když to tak možná nevypadá, věřte, že vše je řízeno moudrostí. Láska je jedinou silou, která existuje a její světlo zažene jakoukoli zdánlivou temnotu. Zaměřte se na to, že budete hledat odrazy tohoto světla v sobě i v ostatních a budete mít více světla v mysli, v srdci, v myšlenkách i v životě. Tento poznatek je základem klidu.
Vaše životní poslání je impulsem k prospěšné změně ve Vaší profesní dráze.
Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se Vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z Vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to Boží vnuknutí, která Vás vedou po Vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou (nebo nerozeznáte, kam vede), ale budete provázeni Světlem, které ozáří každý Váš další krok.

 

Pomocná afirmace:

Boží radost a láska tryská z mého srdce.
Odtud ji šířím do světa.