Poslání archanděla Michaela, jak a kde s ním pracovat

Jasný záměr, jste v bezpečí, vzpomeňte si, kdo jste, ochrana, spravedlnost, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu - zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír.

Michaelova aura má barvu královské modři s nádechem purpurové. Když je nablízku, můžete vidět jiskry kobaltově modrého světla. Kamenem spojovaným s Michaelovou energií je sugilit. Když budete nosit sugilitový přívěšek, zjistíte možná, že z vašich úst plynou hluboká a láskyplná Michaelova poselství.
Hlavní Michaelovou rolí je likvidovat nízké energie strachu. Když pocítíte obavy nebo úzkost, požádejte v duchu Michaela, aby vás uklidnil. Můžete jej rovněž poprosit, aby očistil Váš domov, kancelář, vůz nebo obec od toxických energií. Poté, co Michaela zavoláte, vás možná zaplaví pocit tepla. Je to proto, že má ohnivého a bojovného ducha. Můžete Michaela požádat, aby vás provázel neustále, má totiž schopnost být současně se všemi, kteří jej povolají.
Michaelovo jméno znamená "Ten, který je jako Bůh", neboť vyzařuje Stvořitelovy úžasné vlastnosti - lásku, moc, sílu a neochvějnou víru. Když zavoláte Michaela, jsou vaše podobné vlastnosti umocněny a posíleny. Požádejte Michaela, aby vstoupil do vašich snů a odstranil všechny obavy, které vám brání plně vychutnávat a používat své duchovní dary a přednosti. Michaelovi se s námi obzvláště dobře pracuje ve spánku, kdy jsme přístupnější a vnímavější.

 

Hovoří archanděl Michael

Ujasněte si, po čem toužíte a s neochvějnou vírou k tomu směřujte.
Poté, co jste v modlitbě žádali o radu, nebojte se přiznat, po čem opravdu toužíte. Vězte, že si (stejně jako všichni ostatní) zasloužíte ve všech směrech to nejlepší. Bůh si přeje, aby všichni zažívali blahobyt a dostatek. Ke svému nároku na podíl na tomto dědictví se přihlásíte tím, že si v duchu vytvoříte jasný obraz svých tužeb. Představte si, že se Vám tyto sny již splnily a vychutnejte si fyzické pocity a emoce, které to ve Vás vyvolává. Netrapte se tím, jak se Vaše přání splní - nekonečná kreativita Stvořitele se o to postará velmi důmyslnými způsoby. Jednoduše následujte všechny vnitřní instrukce, které Vás vyzývají, abyste se podíleli na uskutečnění tohoto Božího přání a dovolte sami sobě přijímat dobro, které k Vám přichází.
Ochraňuji Vás před nižšími energiemi, střežím Vás, Vaše milované i Váš domov.
Odhoďte obavy, protože Vás a Vaše milované, Váš domov i majetek zahrnuji intenzivním láskyplným světlem. Toto světlo odpuzuje nižší energie a přitahuje láskyplné zážitky. Soustřeďte se na toto světlo a lásku namísto strachu - přivoláváte totiž to, na co se zaměřujete. Je-li Vaše mysl oproštěna od strachu, máte více času a energie k tomu, abyste se věnovali svému životnímu poslání. Když se nebojíte, jste svobodní. Vězte, že jste vždy v bezpečí, a že má ochrana je dokonalá.
Jste mocné, milující a tvořivé děti Boží. Jste velmi milováni.
Jste stvořeni k obrazu a podobě svého Stvořitele, máte tedy všechny tyto vlastnosti. Vaše vnitřní božské světlo je opravdu čisté a jasné a žádné chyby nemohou zrušit dokonalé Boží dílo. Nebojte se své síly, vnitřní krásy ani moudrosti. Když něco dokážete, inspirujete tím ostatní. Když změníte svůj život a více jej přizpůsobíte svým zájmům, inspirujete tím ostatní. Buďte silní! Buďte úžasní! Přesně takoví už totiž jste!

 

Pomocná afirmace:

Ne moje, ale Tvoje vůle se staň.
Nic nemá nade mnou moc, pokud to Bůh nepřipustí.