Archandělé jsou velmi skuteční a mocní andělé, kteří dohlížejí na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Archandělé jsou poslové vyslaní Stvořitelem ke stvořeným bytostem a jejich úkolem je pomáhat nám v každé oblasti našeho života. Ochraňují nás a vedou a mají za úkol šířit na zemi mír a to se týká každého z nás. Díky tomu, že jsou tak mocní, nás také motivují k činům.

Archandělé nejsou nijak omezeni časem ani prostorem, mohou tedy být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly vlastní jedinečné zážitky a rozhovory.
Každá náboženská a duchovní cesta má vlastní nauku týkající se archandělů.

Archanděla může na pomoc zavolat každý. K tomu, abyste upoutali jejich pozornost, nemusíte přednést nějakou formální prosbu, mít speciální vzdělání nebo náboženskou průpravu, ani žít bezchybně. Stači pomyslet si archandělovo jméno a on se ocitne po Vašem boku.
Archandělé Vám budou s radostí pomáhat řešit každodenní záležitosti. Protože nejsou ničím omezováni, nemusíte se bát, že je odvádíte od důležitějších úkolů. Archandělé pracují společně s Vašimi strážnými anděly na tom, aby Vám zprostředkovali léčení, rady a zázraky.

V mém článku o komunikaci s anděly se dozvíte, jakou formou s námi mohou denně andělé, archandělé a strážní andělé pracovat.
V této říši jsou i další jemněhmotné bytosti, jako jsou víly, skřítkové atd.
Každá bytost s námi nějak pracuje. Ke každému z nás přicházejí průběžně různé bytosti, podle toho, co od nich potřebujeme. S každým z nás jsou tyto bytosti stále, ale nemohou s námi komunikovat nebo nám pomáhat, pokud nepřijmeme jejich existenci, nebo je o pomoc nepožádáme.
Vždycky říkám, otevři své srdce, naslouchej svými smysly, popros je, ať k přijdou a tím se s nimi lze spojit.
Tato stvoření milují radost a hudbu. Nejsnázeji s námi mohou komunikovat v přírodě, při poslechu hudby, kterou máme rádi, lépe je můžeme vnímat a cítit.
Můžeme je ovšem vnímat dalšími možnými způsoby.

Když vykládám andělské karty a promlouvám se svými klienty, či přáteli a něco řešíme, posílají mi andělé svá poselství.
někdy jsou to archandělé, někdy víly, andělé, někdy strážní andělé člověka, se kterým pracuji.
Možností je opravdu mnoho. Vám všem bych ráda jen předala jedinou informaci: Vesmír, celé Universum se vším co k němu patří nás miluje a nenechá nás padnout. Pokud se poddáte tomu, co Vám vesmír posílá a s důvěrou přijmete kroky s tím, že všechno se děje z nějakého důvodu, pak se mnoho energií uvolní a začnou se měnit i okolnosti, které pro nás bývají mnohdy překážkami. Díky nim si stavíme hranice toho, co lze, co můžeme a co ne. Pak se ovšem vzdalujeme svým přáním a snům.

Vypsala jsem Vám sem 21 archandělů s jejich úkoly a rolemi, díky kterým s námi v určitých oblastech pracují a pomáhají nám. Tyto popisy by Vám mohly pomoci se s daným acrhandělem snáze spojit v různých situacích Vašeho běžného života a s jejich pomocí můžete uzdravit potíže nebo dojít ke svým snům a přáním.

Při psaní této rubriky Archandělé a jejich poslání jsem čerpala z knihy Poselství archandělů od Doreen Virtue a z knihy vydané ke kartám Velké karty archandělů od Ulrike Hinrichs.

 

Přeji Vám mnoho zázraků a splněných přání:-)

S láskou a úctou Hanka