Archandělé

Poslání archanděla Sandalfona, jak a kde s ním pracovat

Dary od Boha, přijímání, vítězství, vlídnost, zpěv, hudba a tanec, setkání s vnitřním dítětem světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se pozemské a nebeské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, ženská a mužská energie se spojují v odevzdání se Božství.

Poslání Archanděla Bariela, kdy a jak s ním pracovat

Sklizeň, služba, zázraky nebe a Země, naplnění, smích, prožít Zemi všemi smysly, respekt ke všemu životu, soucítění, odpovědnost, uzemnění, užívání si, spojení s říší zvířat a rostlin, ochrana fyzického těla, růst, rozpuštění pocitu odloučení. Tento archanděl spolupracuje s mistrem Maytreyou, dalším zástupcem andělské říše.

Poslání archanděla - Matky Sofie, jak a kde s ní pracovat

Tmavý měsíc, smyslnost, ženské mystérium, přijímání, porod jako tvůrčí akt, žárlivost, ponoření se do materiálního světa, zneužívání, ženské mučednictví, moudrost, dimenze mimo čas a prostor, překonání závisti, konkurence a vazby na matriarchát.

Poslání archanděla Natanaela, jak a kdy s ním pracovat

Duchovní dárky, kontakt s anděly a mistry, vize, uskutečnění Boží vůle, víra, zázraky, spontánní vyléčení, pravda, kosmické osvícení, služba, odevzdání se, odložit duchovní strach, odevzdat se duchovnímu vedení.

Poslání archanděla Muriela

Odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody.