* Keltský vzhled

Často mívají zrzavé vlasy, bílou pleť a světlé oči. Jejich předkové žili v Irsku, Skotsku, Walesu nebo Anglii.

* Vypadají jako elementálové

Vtělení skřítci vypadají jako skřítci z dětských knížek, mají podobná těla i obličeje. To samé platí i o inkarnovaných elfech a leprikónech. Vtělené víly jsou většinou štíhlé ženy s pružnými těly, bývají středního až vysokého vzrůstu. Je vzácné vidět obézní nebo malou inkarnovanou vílu.

 

* Typické oblečení

Inkarnovaní elementálové často nosí šaty, které můžete považovat za charakteristické pro jejich druh. Například inkarnovaní leprikóni se oblékají do šatů zelené barvy a dávají přednost pohodlným botám. Vtělené víly volí splývavé, průsvitné róby. A inkarnované skřítky často uvidíte v prostých, hrubě tkaných svrchnících podobných těm, jaké nosí mniši nebo řeholníci.

 

* Zlomyslné povahy

Mají slabost pro kanadské žertíky, někdy jsou ve svém vtipkování až agresivní. Bývá těžké odhadnout, zda vtělený elementál jen žertuje nebo to myslí vážně. V jejich povaze se odráží nedůvěra nebo dokonce odpor elementálů k lidem.

 

* Souznění s přírodou

Životním úkolem elementálů je ochraňovat Matku zemi a její zvířectvo před lidmi. Nejlépe se tedy hodí k práci, která se nějakým způsobem týká rostlin nebo zvířat a je spojená s pobytem ve volné přírodě, mohou také vykonávat ekologické služby. Jsou velmi šťastní, když mohou zadarmo učit lidi, zejména děti, respektu ke zvířatům a planetě Zemi. Inkarnovaný elementál by nikdy neměl pracovat v kanceláři nebo v jakémkoli jiném uzavřeném prostoru. Většina inkarnovaných elementálů rozumí mnohem lépe zvířatům a rostlinám než lidem. Výsledkem je, že mnozí z nich jsou samotářští nebo stydliví.

 

* Schopnost zhmotňování

Inkarnovaní elementálové se dokážou skvěle soustředit a rychle tuto schopnost zúročit i v reálném životě. Mohou si zhmotnit obrovské bohatství, pokud na něj upnou svou mysl. Ale ti inkarnovaní elementálové, kteří se oddávají pesimismu, si rovněž mohou velmi rychle zhmotnit problémy nebo chudobu.