* Drastická změna osobnosti

Jakmile během nemoci nebo nehody zaujala nová duše své místo, začnou přátelé a příbuzní komentovat jeho nebo její chování slovy: "Jsi tak jiný - mám skoro pocit, že už tě vůbec neznám."

* Změna životního stylu

Čerstvě vtělené nové duše často zjišťují, že jim životní styl původní duše nevyhovuje a hned po příchodu do jejího těla jej začnou měnit. Možná se rozvedou se stávajícím partnerem, odejdou ze zaměstnání nebo se odstěhují jinam. Součástí jejich dohody s původní duší však bylo, že musí plnit všechny její závazky. Veškeré změny tedy probíhají co možná nejzodpovědněji.

 

* Změna jména

Je možné, že nové duši nebude jméno původní duše vyhovovat. Proto se může rozhodnout změnit své křestní jméno, zvolit novou duchovní přezdívku nebo i příjmení.

Novým duším se říká také náhradníci. Jsou to bytosti, které se inkarnovaly díky vzájemné dohodě s původní duší, s člověkem, který během nějaké nehody, nemoci nebo spánku opustil své tělo.
Nové duše jsou vysoce duchovní bytosti, jejichž životním posláním je sloužit světlu. Kvůli svému úkolu se náhradník potřeboval inkarnovat co nejrychleji a rozhodl se proto obejít obvyklý postup vývoje plodu, zrození a dalšího růstu.
Namísto toho si náhradní duše vybrala člověka, kterému jeho život nepřinášel radost. Mohl to být třeba člověk depresivní, někdo se sebevražednými sklony nebo obtížně přizpůsobivé dítě.
Nová duše pak prostřednictvím snů nebo přenosu myšlenek kontaktovala nešťastného člověka a navrhla mu: "Převezmu za tebe tvé povinnosti a ty se budeš moci vrátit domů do nebe bez jakýchkoli negativních následků spojovaných se sebevraždou. "

Byla-li původní duše ochotna opustit své tělo a umožnit nové duši, aby se do něj nastěhovala, začala dvojice se zkušebními výměnami a několikrát si vyzkoušela, co ji čeká.
Pokud šlo všechno hladce, přivodila si původní duše nějakou kritickou situaci, například vážnou chorobu nebo nehodu. Občas se stává, že výměna proběhne během spánku namísto krizové situace, ale jde spíše o výjimku. V předem dohodnutém čase pak původní duše opustila své tělo a nová duše se v něm natrvalo zabydlela.
Na rozdíl od majetku nebo vztahů dokáže tělo přechovávat jen jedinou duši, novou duši. Vše se děje s plným souhlasem a ve spolupráci s původní duší, takže proces neovlivňují žádné negativní nebo temné energie.
Nová duše přebírá paměť původní duše a možná si ani neuvědomuje, že je náhradníkem. Nové duše nemají žádné charakteristické fyzické rysy, protože se jimi stávají bytosti všech možných druhů. Výše přesto najdete jejich charakteristické znaky.