Psaní a vypisování je snad nejznámnější a nejstarší terapeutická metoda, jak ulehčit své mysli a cítit se lépe. Setkávám se s tím, že mi lidé říkají, že se vypisují, na chvíli se jim uleví, ale ve výsledku se stejně rušivé a tíživé myšlenky stejně vracejí.

V době, kdy jsem ochrnula, přišla o vztah, príc, peníze, zdraví, mi nezbylo nic jiného, než psát. A tak jsem psala. Hlavou mi prochízelo vedení shora, jak přesně to mám dělat. Naslouchala jsem a tuto metodu trochu upravila tak, jak mi bylo skrze vnitřní vedení sděleno. Nejen, že to je velmi rychlé a účinné, ale má to velkou sílu a skutečně to vyčistí mysl i dané vztahy a situace.

Vypisovat se můžeme na lidi, vztahy, situace, oblasti. Stačí, když píše ze vztahu jeden, vliv to má na oba, ale mohou i oba, pokud jde o vztah. Metodu můžeme využít i tehdy, kdy nám někdo zemře. Vypisování potom doporučuji spílit nad bílou svíčkou, může být i čajovka a rozfoukat venku, nesplachujeme do odpadu. U vztahů, situací a oblastí můžeme psaní uschovat nebo spálit, dle pocitu. Je dobré si to i po letech přečíst. U vztahů se vztahy tímto uzdravují a čistí. V případě, že má vztah přetrvat, aby byl vyčištěný, skončil-li nebo má-li skončit, aby zůstal v míru a vyčištěný. Jde to na jakékoliv vztahy, nejen partnerské.

Účinky to má díky tomu, že toto je přímá komunikace z duše do duše, ne z hlavy do hlavy, to obvykle řešit nelze. Ale po vypisování je možné, že se časem s dotyčným dá domluvit, promluvit si. Je to láskyplná metoda, díky které lze mnohé řešit v míru a lásce.

 

Jak při vypisování postupovat?

1) Doporučuji si na to vymezit nějaký sešit, či blok, kam všechna slova půjdou. Píšeme, až když cítíme, že je čas, když na to není nálada, neděláme nic. Když je nálada, energeticky je vše připraveno a otevřeno.

2) Nadepíšeme si situaci, oblast nebo vztah/osobu, které chceme uzdravit a očistit.

3) Píšeme VŠE, co nás v souvislosti s danou věcí, či osobou napadá - příjemné, nepříjemné, hezké, ošklivé, i to, co bychom dané osobě chtěli říci, prostě všechno, co námi prochází. 

4) Po vypsání požádáme o odpuštění sobě i zúčastněným stranám, odpuštění napíšeme (například: "odpouštím sobě a odpouštím tobě" - pokud odpouštíme konkrétní věc, popíšeme ji.

5) Požádáme vesmír, anděly, Boha, prostě to, v co věříme o vyléčení, uzdravení dané situace nebo vztahu ("Žádám tě, archanděli Michaeli a všechny příslušné bytosti Světla o vyléčení tohoto vztahu, nebo této věci, či situace, dále také, jedná-li se o někoho, na koho se vypisujeme - žádám vás o vyléčení mé bytosti na všech úrovních a žádám vás o vyléčení bytosti - jméno, koho se to týká - o jeho vyléčení na všech úrovních"). 

6) Poděkujeme.

7) Tímto to odevzdáme k uzdravení nebo řešení a nechámeto být, oprostíme se od toho.

 

Když se myšlenka na toto vrátí, pošleme ji pryč: "Děkuji, ale už jsem to odevzdala k uzdravení a věřím, že vše je tak, jak má být."
A vybavíme si něco hezkého, příjemného. Toto je potřeba trénovat, než tyto myšlenky úplně zmizí. Jakmile to odevzdáme, vesmír to převezme a začne pracovat. Pokud na to znovu myslíme, trápíme se, bojíme se, pak si to od vesmíru přebíráme k sobě a nic se neděje.
Vše písemně. Doporučuji vlastnoručně, aby v tom bylo co nejvíce vloženo osobní energie.
K vypisování se můžeme kdykoliv vrátit. Já se vypisuji stále dodnes, když potřebuji. Během vypisování vnímáme á nasloucháme vnitřnímu vedení a intuici a také jim nasloucháme.

 

Přeji Vám mnoho zdaru, síly, odvahy a pokory a uzdravení srdce na všech úrovních. 

S úctou a láskou Hanka