Luna, tedy měsíc, má velkou sílu. Je to ženská planeta, která se může využít k uzdravení ženy v sobě a nejen k tomu.

I pro mě je a byla Luna součástí mého uzdravení ženských orgánů. Samozřejmě léčba zahrnovala více aspektů, léčení trvalo dva roky. Měla jsem se sebou problém jako žena a logicky se mi tento blok projevil na ženských orgánech. Po operaci mi lékař sdělil, že už mám jeden vaječník nefunkční. Po dvou letech léčení (spojování se s Lunou, hipoterapie s kobylkou Keisy a dalšími faktory), jsem se úplně uzdravila a nyní mám funkční oba vaječníky.

 

V této rubrice nás provázím základními fázemi měsíce - Novoluním a Úplňkem.

Měsíc má v těchto údobích nejsilnější moc a energii. Mnoho lidí například při úplňku špatně spí, někteří drží půst a jistě bychom našli další a další využití.
Zde se naučíme, jak využít obě fáze Luny, její energie a síly ve svůj prospěch. Tedy, jak je využít ke splnění přání nebo naopak, jak se zbavit nežádoucího.

Svá přání i odevzdávání si formulujeme podle svých slov a cítění. To, co jsem napsala, je jen vzor pro představu, jak by to mohlo vypadat. Vždy vše píšeme v láskyplném naladění a bez nepříznivých slov. Pamatujme na to, že jak svoje přání vyslovíme, tak k nám přijde jeho zhmotnění. Čím konkrétnější a laskavější bude, tím přesněji a v dobrém přijde jeho naplnění.

 

Přeji Vám mnoho splněných přání a snů:-) 

S láskou a úctou Hanka